Qualitat i Medi Ambient

Els nostres compromisos de Qualitat i Medi Ambient

A ECOVERD, SL, hem implantat un Sistema Integrat de Gestió de la Qualitat i el medi ambient en base als requisits de les normes UNE-EN-ISO 9001 i UNE-EN-SIO 14001 per a totes les activitats que desenvolupem, amb objectiu principal de satisfer els nostres clients.

Reduir sempre que sigui possible la producció de residus i emissions en el desenvolupament de la nostra activitat tant de manera directa com derivada del treball dels proveïdors.

Ens comprometem a proporcionar un servei amb la màxima qualitat que compleixi els requisits de client, els requisits legals i els reglaments per tal d'aconseguir la màxima satisfacció dels clients i les parts interessades. Alhora, prevenir i minimitzar el nostre impacte mediambiental.

Hem establert un sistema de millora contínua dels processos, procediments i serveis i avaluem periòdicament el compliment dels objectius de qualitat i mediambientals.

Ens comprometem a promoure l‟eficiència energètica, la reutilització i el reciclatge i, en general, l‟estalvi de recursos mitjançant un disseny adequat dels processos operatius.