FUSTERIA EXTERIOR DE TRANSFORMEM ELS PATIS 2022

Durant l’estiu de l ‘any 2022 s’ha executat la fusteria exterior dins dels projectes de transformació de patis de l’Escola Concepció, Escola Mas Casanovas i Escola Mirades

Escola Concepció

Escola Mas Casanovas

Escola Mirades